Svenska statsskicket | Uppgift | C i betyg

Innehållsörteckning
Redogör för hur det svenska statsskicket fungerar.
Vad innebär maktdelningsprincipen?
Hur fungerar maktdelningen i USA?
Tillämpar Sverige maktdelningsprincipen? Beskriv och ge exempel.
Hur kan du som individ påverka i en demokrati? Förklara och ge tydliga exempel.

Utdrag
Det svenska statsskicket ser ut på så sätt att vi i Sverige är en demokrati som styrs av ett parlament, alltså parlamentariskt styrelsesätt.

Det här betyder att den offentliga makten utgår från folket. Folket är då vi som är medborgare i Sverige och det är vi som väljer representanter till riksdagen, regeringen och kommunerna, det här gör vi vart fjärde år.

Eftersom Sverige grundar sig på folksuveränitetsprincipen innebär det att makten delas ut till en folkgrupp eller samling som svenska folket har valt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter