Innehållsförteckning
Varför begår människor brott

Ungdomar – de mest brottsaktiva

Organiserad brottslighet
- Ett hot mot samhället

Polis och åklagare
- Polisen
- Åklagare

Domstolar
- Rättegång i tingsrätten

Utdrag
• Det beror på arvet. Med arv menar man människor föds med vissa egenskaper. Kanske har de svårt att kontrollera sina känslor och handlar ofta i bråk.

• Det beror på miljön. Barn från stökiga miljöer kommer lättare i kontakt med brottslighet. Föräldrarna kanske missbrukar och har svårt att ta hand om sina barn. Kanske finns också våld med i bilden. Den som utsatts för våld kan själv bli våldsam.