Lag och rätt | Uppgift | C i betyg

Innehållsörteckning
Varför begår människor brott

Ungdomar – de mest brottsaktiva

Organiserad brottslighet
- Ett hot mot samhället

Polis och åklagare
- Polisen
- Åklagare

Domstolar
- Rättegång i tingsrätten

Utdrag
• Det beror på arvet. Med arv menar man människor föds med vissa egenskaper. Kanske har de svårt att kontrollera sina känslor och handlar ofta i bråk.

• Det beror på miljön. Barn från stökiga miljöer kommer lättare i kontakt med brottslighet. Föräldrarna kanske missbrukar och har svårt att ta hand om sina barn. Kanske finns också våld med i bilden. Den som utsatts för våld kan själv bli våldsam.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter