Innehållsförteckning
Syfte
Metod

Utdrag
Syfte
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om hjälpbeteendet hos människor påverkas av antalet närvarande personer för att se om det finns ett kausalt samband.

Frågeställningen är således om människors hjälpbeteenden påverkas av antalet personer närvarande vid behovet av hjälp.

Metod
Denna undersökningen gjordes i ett experiment. Ett experiment är en kvantitativ metod som används för att undersöka vad som orsakar vad, det vill säga

undersöka ett kausalt samband mellan den oberoende variabeln dvs det som forskaren manipulerar och kan antas orsaka resultatet och den beroende variabeln det man mäter.