Innehållsförteckning
Resultat
Diskussion

Utdrag
Resultat
Experimentgruppen hjälpte inte till med att plocka upp papperen efter experimentledaren tappade dem. Under liknande förhållanden hjälpte eleven i kontrollgruppen experimentledaren efter papperna medvetet tappades.

Diskussion
Enligt en studie av Byrne (Brehm, S.S., Kassin, A.M., Fein, S. 2002 Social Psychology Fifth Edition. Houghton, Mifflin Company) hjälper man bekanta och människor som man anser vara lik en själv.

Därför är det av stor betydelse att experimentet utfördes på en grupp som skiljer från experimentledarna i detta fall yngre än experimentledarna.