Innehållsförteckning
Felkällor

Utdrag
Det första steget är att aktivt notera att en händelse har tagit plats. Steg två är att tolka händelsen som någon att i behov av hjälp.

Däremellan uppstår hinder där tolkningen av en tvetydig situation, en slags pluralistisk inkompetens. Här kan man ifrågasätta om situationen kräver hjälp och lägger märke till om andra är oroade av händelsen.

(Ibid) Med experimentet som grund kan dessa hinder för deltagarnas hjälpbeteende varit att åldersskillnaden och faktumet att experimentledarna ledde experimentet.

Dessa två faktorer kan möjligen ha en påverka då det kan leda till att deltagarna upplever att experimentledaren klarar sig själv och att hjälpen möjligtvis inte kommer att uppskattas.