Innehållsförteckning
Slutsatser
Källförteckning

Utdrag
Eftersom det psykologiska perspektivet inte lyfter in individens egenskaper eller beteende utan endast tar hänsyn till hur hon fungerar i grupp kan det vara svårt att dra en slutsats om människors generella beteende.

I en studie av Eagly visade det sig att män hjälper kvinnor mer och allt oftare. (Brehm, S.S., Kassin, A.M., Fein, S. 2002 Social Psychology Fifth Edition.

Houghton, Mifflin Company). Kontrollgruppen i detta experimentet var en kille, majoriteten av deltagarna i experimentgruppen var tjejer och experimentledaren.