Introduktion
När jag sitter på mina lektioner i skolan så pratas det väldigt mycket om mobilförbud. Det diskuteras länge och kan ta tid från lektioner.

På lektionerna sitter även personer med mobiler och gör annat och förlorar tid på det viset men alla störs ej utav det. Ska man förbjuda mobilerna för alla då eller hur ska man göra?

Utdrag
Under korta pauser är det också populärt att använda mobilen för att kommunicera med kompisar och använda sociala medier.

Skribenten hävdar i texten att mobilanvändningen sällan stör lektionerna, eleverna blir även lugnare av att använda mobilen

detta leder till att det inte stör lektionen men koncentrationen försämras hos de elever som använder mobilen.

”Mobilen är tyst och diskret och konkurrerar inte om något talutrymme i klassrummet.”