Hur påverkas individer av fattigdom i Sverige respektive Burundi?

Innehållsörteckning
Inledning
Utredande del
Avslutning/Slutsats
Källredovisning

Utdrag
Under detta arbetet har jag kommit fram till att fattigdomen är ganska stort i Burundi och det beräknas att cirka 90% av landets befolkning befinner sig i fattigdom, och att man lever under 2 USD om dagen per person. 38% av fattiga lever under absolut fattigdom vilket menas att en person lever under 1 USD dollar om dagen.

Det största faktorn att landet är så pass fattigt är mest på grund av inbördeskrigen mellan hutuer och tutsier som har inträffat i landets historia. En annan orsak är att landets exporten för kaffe och te inte täcker för importen av livsmedel och kapitalvaror.

Under studien framkommer också att 90% av befolkning arbetar med jordbruket som går till husbehov och det står för landets 1⁄3 landets BNP. Drabbade Burundi är dessutom stort beroende av av ekonomisk bistånd från i-länder.

För att en person ska räknas som fattig i Sverige ska personen befinna sig under EU:s fattigdomsgräns, vilket är 60% landets genomsnittliga inkomst. Om en svensk har en inkomst på mindre än 10200kr i månaden räknas man som fattig, Fattigdom innebär olika tolkningar beroende vart man befinner sig, t.ex en fattig person i Sverige som har en inkomst under EUs fattigdomsgräns, kan personen räknas stenrik i Burundi med samma siffror.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter