Hur påverkas individer av fattigdom i Sverige respektive Malawi?

Inledning
Malawi är en av världens fattigaste länder, men finns de fattiga människor i Sverige? Under detta arbetet kommer jag undersöka fattigdomen i Malawi och jämföra med Sverige och gå in mer på vad för sorts fattigdom det finns inom Sverige. Under arbetet kommer jag också skriva olika lösningar för de problemen som finns i Malawi och Sverige.

Innehållsörteckning
1 Inledning
1.2 Syfte, frågeställning & avgränsningar
1.4 Bakgrund
1.5 Metod & material
2. Utredande del
2.2 Teori & perspektiv
2.3 Resultat
2.4 Analys
3 Diskussion & slutsats
Källor Bilagor

Utdrag
Det är 14% av Sverige befolkning som befinner sig i risken för fattigdom och som är under EUs fattigdomsgräns. EUs fattigdomsgräns är inkomsten under 60% av medianinkomsten inom landet så befinner man sig i fattigdomen vilket motsvarar 28800kr för männen och 26100kr för kvinnor.

Skulle en man i Sverige tjäna mindre än 11520kr och en kvinna 10440kr så är man fattig enligt EUs fattigdomsgräns.8 9 Studier visar också på att det är mer ensamstående kvinnor med barn som är fattigare än män.

Inom Sverige när man befinner sig nära fattigdomen dvs. om man understiger 60% av medianinkomsten kan man få hjälp med ekonomi utav kommunen/staten. Enligt socialstyrelsen är ekonomisk bistånd ett stöd som en privatperson kan få när man har väl ekonomiska problem.

De man kan få hjälp utav kommunen/staten är t.ex att de betalar tandvård, glasögon, hemutrustning eller hyran åt en.

Men för att kunna få hjälp utav Socialen måste man uppfylla en del krav såsom att t.ex att man är inskriven hos arbetsförmedlingen och söker ett arbete och att man kan ta emot vilket arbete som helst när man väl erbjuds.

10 Jämfört med Malawi som 2⁄3 av befolkningen lever på mindre än en dollar per dag vilket motsvarar 8 svenska kronor. 2016 hade Malawi som ett BNP på 5,4 miljarder USD jämfört med Sverige som hade ett 511 miljarder USD.

11 Malawi lever som mest på jordbruksproduktion där 80% av deras ekonomi består av jordbruk, där 50% av jordbruksproduktion består av tobak, te och socker.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter