Hur påverkas individer av fattigdom i Sverige respektive Malawi?

Vetenskapligt arbete
Samhällskunskap 2b, engelska 6 och svenska 2
Hur påverkas individer av fattigdom i Sverige respektive Malawi?

Inledning
Malawi är en av världens fattigaste länder, men finns de fattiga människor i Sverige? Under detta arbetet kommer jag undersöka fattigdomen i Malawi och jämföra med Sverige och gå in mer på vad för sorts fattigdom det finns inom Sverige. Under arbetet kommer jag också skriva olika lösningar för de problemen som finns i Malawi och Sverige.

Innehållsörteckning
1 Inledning
1.4 Bakgrund
1.5 Metod & material
2. Utredande del
2.2 Teori & perspektiv
2.3 Resultat
2.4 Analys

Utdrag
Problemet under uppsatsen är en jämförelse utav fattigdomen mellan Malawi och Sverige. Man kan se stora skillnade mellan länderna angående fattigdom.

I Malawi lever 2 av 3 delar i extrem fattigdom där man lever för cirka 8 svenska kronor per dag medan i Sverige beräknas det att 14% lever i fattigdom då man tjänar in mindre än 11500kr, om man utgår från EUs medianinkomsten för fattigdomsgränsen. Med de siffrorna beräknas man fattig i Sverige medans i Malawi hade man varit stenrik med de summorna.

Dem fattiga inom Sverige är pensionärer, ungdomar och nyanlända. De flesta är fattiga på grund av arbetslösheten och att migranter har svårt att ta in sig i arbetsmarknaden.

De nyanlända har det svårt eftersom för språket och man har inte hunnit anpassa sig till samhället vilket det tar tid. Att vara arbetslöshet kan också vara pågrund att man saknar utbildning och väldigt många jobb krävs att man har minst gymnasieutbildning. Utan gymnasieutbildning blir man oftast arbetslöshet och då får man endast en inkomst som stiger under EUs fastighetsgräns. För att minska arbetslösheten i Sverige ska man satsa mer på utbildningen och kräva att alla måste ta minst gymnasieutbildning.

Befolkningen i Malawi är fattiga mest på grund av att landet lever för de mesta på jordbruk och eftersom landet har drabbats av torka blir det väldigt svårt att sköta jordbruket på grund uteblivet regn. Inom den fattiga landet har man dålig teknisk utveckling och dessutom väldigt ensidigt export då 80% av deras ekonomi är mest från jordbruket.

Skulle uteblivet regn ske flera gånger inom landet finns de risk att jordbruket bli sämre och när 80% av landets ekonomi är från jordbruket, då skulle landet få det ännu jobbigare på grund av mindre export. Malawi har genom tiderna haft väldigt svår med ekonomin och det har blivit bättre under senaste 10 åren men trots allt är det väldigt lång väg för att mätta hela befolkningen dagligen.

Att få fattigdomen försvinna ur de fattiga länderna är väldigt svårt men I- länder bland annat Sverige ger bidrag till dem fattiga länderna för att kunna försöka hjälpa upp den fattiga landet t.ex Malawi.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter