Innehållsförteckning
1. Vilka former av energi finns
2. Ge exempel på var och en av dessa
3. Vilka energiövergångar sker
a. När vi startar och kör en bil?
b. I ett vattenkraftverk
c. I ett kärnkraftverk?
d. I kroppen
e. När du sjunger
f. När ett flygplan startar och tar sig upp till 10 000 m höjd
4. Hur mycket värmespill blir det av
a. En gammaldags glödlampa
b. Ett lysrör
c. En LED lampa
d. En bensinmotor
e. En dieselmotor
f. En elmotor
5. Förklara vad som menas med ”växthuseffekten”
6. Vilken/vilka energikälla/or borde vi satsa på i framtiden? Skriv en kort uppsats och motivera.

Utdrag
Jag tycker att vi borde satsa på kärnkraftverk för att det är den släpper ut mins farliga gaser och den ger mest el.

Man kanske tror att vatten och vindkraft är dom miljövänligaste energikällorna men det sker mycket utsläpp av dåliga gaser när man bygger dom, och för att en vindkraft ska producera lika mycker energi som en kärnkraft behöver man 10 000 vindkraftverk.

Vilket skulle vara väldigt fult och det skulle ske mycket utsläpp av gaser vilket är dåligt för miljön. Vindkraftverk är inte säker man vet aldrig när det kommer börja blåsa eller solenergi solen kan gå ner när som helst vad ska vi göra då.

Vattenkraftverk är också en bra energikälla men det kan hindra många fiskar att simma fritt och många vattenkraftverk leder sitt vatten genom tullar vilket kan leda till att i vissa älvfåror kan vattnet miska.

Många djur och växter kan då minska eller försvinna helt. Många säger att kärnkraftverk är farligt bland annat risken för cancer och radioaktivt.

Ja det är sant att man kan få cancer av strålningen men risken men den är så liten att ingen kan skadas av den. Radioaktivitet är något helt naturligt det finns omkring oss hela tiden.