Innehållsförteckning
Stress
- Stressorer
- När stress blir skadligt
- Disktryck

Utdrag
I arbete och skola är stress ett vanligt sinnestillstånd som både kan påverka oss positivt och negativt.

Stressorer kallas det som får oss stressande och dessa är individuella. En del blir stressande över tanken på att komma för sent till ett möte eller inför att hålla ett tal medan någon annan inte blir påverkad alls av detsamma.

Oavsett vilka stressorerna är har de en sak gemensamt, de ställer ett krav på oss som vi på något sätt måste anpassa oss till.

Hur vi reagerar på olika situationer beror således på hur vi uppfattar dem. Om vi i tanken upplever situationen som stressande så aktiveras kroppens larmsystem.

Kroppen mobiliserar kraft för att kunna kämpa eller fly. När det sympatiska nervsystemet kopplas in påverkas hela kroppen.

Bland annat utsöndras olika ämnen, till exempel socker, och olika stresshormoner, som adrenalin, noradrenalin och kortisol till blodet.

Under kamp-flyktreaktionen hushållar kroppen inte med energi. Då kan funktioner som matsmältning eller fortplantning gå på sparlåga eftersom man inte har någon nytta av dem i en kamp på liv och död.

När man är i en kamp-flyktreaktion kan man känna sig rädd, irriterad, arg eller fientlig. Det sympatiska nervsystemet kan inte skilja mellan fysiska hot

som till exempel ett farligt djur, eller ett socialt hot, som till exempel räkningar som vi har svårt att kunna betala. Det sympatiska nervsystemet kan inte heller skilja på ett verkligt eller ett föreställt hot.