Innehållsförteckning
Kommunism
- Redogöra för ideologins centrala teman/ ideer
- Dialektisk materialism
- Historisk materialism
- Ekonomin
- Förtryck av rättigheter

Kommunism är en ateistisk ideologi
Redogör för ideologins effekt på landet där ideologin tillämpades
Att försöka tillämpa kommunism
- Ryska inbördeskriget
- Svälten
- Holodomor och den stora terrorn
- Molotov-Ribbentrop-pakten
- Dagens kommunism

Slutsats

Utdrag
Redogöra för ideologins centrala teman/ ideer

Kommunism bygger på två filosofier, den bygger på dialektisk materialism och historisk materialism.

På de två filosofier bygger kommunismens kärna. För att förstå hur behöver vi veta vad innebär de filosoferna.

Dialektisk materialism

Den filosofin bygger på tre principer

1- lagen om hur motsatserna genomtränger varandra.
Detta innebär att det alltid finns två motsatta element, ett element kommer att segra och över den andra, detta enligt dialektisk materialism leder till progressiv utveckling.

2- Kvantiteten slår över i kvalitet.
Detta innebär att en kvalitativ förändring plötsligt händer då den kvantitativa förändringen överskrider en kritisk gräns.

3- lagen om negationens negation.
innebär en progressiv utveckling uppåt. Genom att ett ting på en särskild nivå negeras transformeras den till en högre nivå.

Historisk materialism

Historisk materialism förklarar hur har de fyra utvecklingsfaser skett, genom att den delar samhället till två delar, den första är överbyggnad och den andra är basen.

Basen påverkas av överbyggnaden och påverkar överbyggnaden. De fem utvecklingsfaser är:
1- Kommunalism : Det är människan första etapper, där var allt ägt gemensamt. 2- Slaveri
3- feodalism
4- Kapitalism
5- Kommunism: Är den sista utvecklingsfasen, där allt är ägt gemensamt.

Basen består av produktivkrafter och produktionsförhållande. Produktivkrafter är det som ger upphov till produktionen, som tex produktionsmedel och arbetskraften.

Produktionsförhållande syftar till relationer mellan arbetare och arbetsgivaren.

Produktionsförhållande är alltid mot produktivkrafter. Överbyggnaden består av institutioner, kultur, religion, moral och lagar.