Innehållsförteckning
Ge lösning på problemet (vad kan man göra för att avhjälpa försurningen, på kort sikt, på långt sikt, mm.).

Utdrag
Konsekvenser.
Effekten av den förstärkta växthuseffekten som är en stigande medeltemperatur och global uppvärmning, har en rad med livshotande konsekvenser.

Som resultat av ett varmare klimat bli de områden på jorden som är drabbade av torka, mycket torrare. Områden som Australiens kuster och Centralamerika drabbas mycket hårt av torkan.

Emedan de är folkrika områden kan torkan medföra ur ett socioekonomiskt perspektiv bli katastrofala. Då vattenbristen leder till missväxt ,svält, och ökad fattigdom.

Havsnivåerna stiger av den orsaken att nord- och sydpolen smälter, vilket gör att kustområdena runt exempelvis västra Amerika och delar av Asien hamnar under ytan.