Introduktion
Människan har skapat och använt ämnen för att utveckla och effektivisera våra industrier, jordbruk och vardag.

Till en början har man uppmärksammat ämnets bra egenskaper men senare även dess negativa påverkan på djur, natur och människa. Vissa ämnen har sprids medvetet över exempelvis åkrar medan andra har hamnat i naturen av misstag.

I princip alla former av kemikalier och gifter som kommer ut i naturen kan anses som miljögifter. De finns och sprids över hela världen.

Utmärkande för miljögifter är att de dels har en direkt påverkan på levande organismer men också dess snabba spridning och långsamma nedbrytning. Gifterna skadar levande organismer och kan även göra det i små halter.

Innehållsförteckning
Miljögifter
- Miljöproblem förklaring:
- PCB:
- Dioxiner:
- HCB:
- DDT:
- Kvicksilver:
- konsekvensbeskrivning:
- Åtgärder:
- Källor:

Utdrag
Miljögifterna kan likna naturliga ämnen i kroppen. Vilket kan leda till störningar i hormonbalansen eller byta ut kroppens ämnen i olika skadliga reaktioner. Det kan leda till missbildningar, påverka överlevnad och påverka fortplantningsförmågan.

Till exempel så påverkar DDT både fiskars beteende och också oss som äter fisken. DDT är ett ämne som troligtvis finns i nästan alla levande organismer idag.

Vi människor får i oss det från maten vi äter. Det förs sedan vidare till våra barn genom moderkakan och bröstmjölken.

Giftet gör bland annat att risken för cancer hos kvinnor ökar betydligt eftersom det påverkar kvinnors hormoner och hormoner bevisat har en betydande andel för alla cancerformer.

Detta måste vägas mot nyttan av ämnet, användning är så viktig för ett annat hälsoproblem, nämligen Malaria så det anses överväga de hälsoproblemen som orsakas av att DDT finns i naturen.

Andra exempel på miljögifter är PCB och dioxiner. Likt DDT får vi människor i oss det genom maten. Det finns framför allt i animaliska produkter som t.ex fisk, kött och mejeriprodukter.

De högsta halterna finns i fet fisk från förorenade områden. Ett exempel på det är lax och strömming från Östersjön.

Just dioxiner är något av de farligaste ämnena som finns. Hur farligt ett ämne är är inte avgörande utan hur mycket man får i sig kan spela lika mycket roll.

Hur påverkad du blir kan också bero på vilken grupp du tillhör. Är du till exempel ett litet barn har du större risk att fara illa.

Barn, ungdomar, ammande, gravida och de som vill bli gravida är rekommenderade att undvika fisk som löper stor risk att innehålla dioxin och PCB och att som mest äta det två- tre gånger om året.

De som inte faller in i dessa grupper bör försöka att inte äta sådan fisk mer än en gång per vecka.

Men hur påverkas vår hälsa av dioxiner och PCB då? Det är så att höga halter av dessa ämnen under ens tid som foster eller nyfödd kan påverka en i vuxen ålder.

Det kan påverka spermiekvaliteten, ens nivåer av sköldkörtelhormoner och tandemaljen.

Man tror också att det kan påverka hur hjärnan utvecklas, immunförsvaret och vara en orsak till cancer. Det kan också ge en akneliknande hudinflammation som kan vara väldigt utdragen.