Minoritetsspråk | Svenska

Innehållsörteckning
1.
2.Inledning ....................................................................................................................................... 3
1.1 Syfte ........................................................................................................................................ 3
1.2 Frågeställningar ...................................................................................................................... 3
1.3 Material ................................................................................................................................... 3
Resultat ......................................................................................................................................... 3
2.1 De officiella minoritetsspråken i Sverige ................................................................................ 3
2.1.1 Jiddisch ................................................................................................................................. 3
2.1.2 Romani ................................................................................................................................. 4
2.1.3 Meänkieli .............................................................................................................................. 4
2.1.4 Finska...................................................................................................................................4
2.1.5 Samiska ................................................................................................................................. 5
2.2 Officiell status .......................................................................................................................... 5
2.3 Romani i norden ...................................................................................................................... 5
2.3.1 Romani i Finland .................................................................................................................. 5
2.3.2 Romani i Norge .................................................................................................................... 5
2.3.3 Romani i Sverige .................................................................................................................. 6
2.3.4 Romani i Danmark ............................................................................................................... 6
Diskussion och avslutning ............................................................................................................ 6
Sammanfattning ............................................................................................................................ 7
Källförteckning ............................................................................................................................. 7

Utdrag
1.1 Syfte
Syftet med texten är att undersöka dom olika officiella minoritetsspråken både i Sverige och i Norden samt vilken status dom har. Denna text handlar om de officiella minoritetsspråken och vad dom har för status.

1.2 Frågeställningar
I detta projekt kommer dessa frågeställningar att besvaras:
• Vad är officiella minoritetsspråk?
• Varför har de officiella minoritetsspråken fått en officiell status?
• Hur ser situationen ut för romani i Norden?

1.3 Material
För att hitta svar på mina frågeställningar har jag sökt efter information på internet. Två källor som förekommer mycket i texten är institutet för språk och folkminnen och NE.se.

2 Resultat

2.1 De officiella minoritetsspråken i Sverige

Institutet för språk och folkminnen berättar i sin artikel Vad är minoritetsspråk? (25/4-2014) att i det allmänna språket betyder minoritetsspråk oftast bara Språk som talas av minoritetsgrupper i ett land. För att ett språk skall bli ett minoritetsspråk måste språket få ställning som ett nationellt minoritetsspråk.

Det ska inte vara en dialekt, de ska ha talats i Sverige i minst tre generationer eller ca. 100 år och det ska även finnas en önskan av talarna att språket ska få en ställning som ett nationellt minoritetsspråk.

NE berättar i sin artikel om Minoritetsspråk (10/10-18) att i Sverige innebär minoritetsspråk de språk som landets egna minoriteter talar och inte invandrares språk.

Dom fem nationella minoritetsspråken som finns i Sverige är finska, jiddisch, romani, samiska och meänkieli. NE menar att de som talar dessa språk har rätt at använda sitt språk i officiella sammanhang och få undervisning på det.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter