Innehållsförteckning
1.
2.Inledning ........................................................ 3
1.1 Syfte ................................................. 3
1.2 Frågeställningar ........................................... 3
1.3 Material ................................................... 3
Resultat ............................................................... 3
2.1 De officiella minoritetsspråken i Sverige ................. 3
2.1.1 Jiddisch ........................................ 3
2.1.2 Romani .......................................................... 4
2.1.3 Meänkieli ......................................................... 4
2.1.4 Finska.........................................................4
2.1.5 Samiska ....................................................... 5
2.2 Officiell status .......................................... 5
2.3 Romani i norden ................................... 5
2.3.1 Romani i Finland .......................................... 5
2.3.2 Romani i Norge ........................................... 5
2.3.3 Romani i Sverige .......................................... 6
2.3.4 Romani i Danmark ................................... 6
Diskussion och avslutning ................................. 6
Sammanfattning ..................................................... 7
Källförteckning ................................................... 7

Utdrag
1.1 Syfte
Syftet med texten är att undersöka dom olika officiella minoritetsspråken både i Sverige och i Norden samt vilken status dom har.

Denna text handlar om de officiella minoritetsspråken och vad dom har för status.

1.2 Frågeställningar
I detta projekt kommer dessa frågeställningar att besvaras:
• Vad är officiella minoritetsspråk?
• Varför har de officiella minoritetsspråken fått en officiell status?
• Hur ser situationen ut för romani i Norden?

1.3 Material
För att hitta svar på mina frågeställningar har jag sökt efter information på internet.

Två källor som förekommer mycket i texten är institutet för språk och folkminnen och NE.se.

2 Resultat

2.1 De officiella minoritetsspråken i Sverige

Institutet för språk och folkminnen berättar i sin artikel Vad är minoritetsspråk? (25/4-2014) att i det allmänna språket betyder minoritetsspråk oftast bara Språk som talas av minoritetsgrupper i ett land.

För att ett språk skall bli ett minoritetsspråk måste språket få ställning som ett nationellt minoritetsspråk.

Det ska inte vara en dialekt, de ska ha talats i Sverige i minst tre generationer eller ca. 100 år och det ska även finnas en önskan av talarna att språket ska få en ställning som ett nationellt minoritetsspråk.

NE berättar i sin artikel om Minoritetsspråk (10/10-18) att i Sverige innebär minoritetsspråk de språk som landets egna minoriteter talar och inte invandrares språk.

Dom fem nationella minoritetsspråken som finns i Sverige är finska, jiddisch, romani, samiska och meänkieli.

NE menar att de som talar dessa språk har rätt at använda sitt språk i officiella sammanhang och få undervisning på det.