Introduktion
Vi lever i det moderna samhället år 2020 där vi sägs ha oändligt med rättigheter och möjligheter som vi dagligen strävar efter att uppfylla men som vi tyvärr inte alltid lyckas med. Vi har en lag som heter religionsfrihetslagen som utfärdades redan 26 oktober 1951 men som vi än idag inte uppfyller helt. Precis som rubrikerna lyder så tycker jag att religiösa skäl ska vara ett giltigt skäl till att slippa utöva vissa yrken.

Utdrag
I första paragrafen ur religionsfrihetslagen står det att, ”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.” (Sveriges Rikes Lagbok, 1951:680 § 1) Lagen uttrycker väldigt tydligt att var och en fritt ska få utöva sin tro.

Att tvinga människor till att ha yrken eller göra saker i sitt yrke som strider mot detta är fel. Därför tycker jag att religiösa skäl ska få vara ett giltigt skäl till att slippa utöva vissa yrken för om man inte får det så har vi väl ingen religionsfrihet?

Ann Heberlein förklarar i sin artikel Migration, assimilation, rättigheter och skyldigheter (2016.11.05) om hur samhället ser på detta. Att på grund av sin tro inte vilja utföra vissa sysslor kan anses som att man vägrar arbeta.

Hon tar som exempel en muslimsk slaktare som inte vill jobba som slaktare i miljöer där griskött förekommer då han anser det vara orent enligt hans tro. Samhällsnormen anser detta vara felaktigt fast att vår religionsfrihet i Sverige säger att man ska fritt få utöva sin tro.