Renässansen | Histora | B i betyg

Inledning
Vi har fått i uppgift av våran lärare i Svenska 2 att ta reda på fakta om, och skriva om Renässansen. Uppgiften kräver att vi tar reda på när och var epoken startade, vad som var typiskt för denna tidsepoken, hur renässansen bygger vidare på tidigare epok och människosyn och genusperspektiv under denna tiden.

Vi ska också ta reda på vilka som var de centrala författarna, deras konstverk och typiska stildrag för renässansen.

Finns det några kvarlevor som vi kan se idag och hur såg det ut i Sverige under renässansen? Uppgiften kräver också att vi tar reda på vilka som läste och skrev och även genren under renässansen.

Innehållsörteckning
1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Bakgrund

2. Resultat
2.1 Tidsperiod och plats
2.2 Tidstypiskt
2.3 Hur bygger vår epok vidare på tidigare epok?
2.4 Människosyn
2.5 Genusperspektiv
2.6 Centrala författare
2.7 Konstverk
2.8 Stildrag
2.9 Kvarlevor som vi kan se idag
2.10 Hur ser det ut i Sverige under epoken?
2.11 Vilka läser och skriver?
2.12 Genre

3.Referenslista

Utdrag
På renässansen var det familjens ekonomiska ställning som påverkade dess kvinnors liv och rättigheter, men oavsett var det ovanligt att de hade rättvisa rättigheter överhuvudtaget.

Nästan alla kvinnors roll gick ut på att “först vara en dotter, sedan fru, mamma och sedan eventuellt änka” (Skolbok, 2017). Medan männen benämndes efter deras yrke, till exempel skomakare, riddare eller bonde.

Kvinnorna i de rikare familjerna objektifieras ofta som en värdefull sak. De var värdefulla för familjerna eftersom de, genom giftermål, kunde skapa band mellan rika familjer.

Om en kvinna däremot levde i en familj med sämre ekonomi, till exempel en bondfamilj, hade hon större chans att göra lite egna val.

Men hon behövdes ändå för att sköta om hushållet, till exempel genom att laga mat, tvätta och ta hand om barnen. En av hennes uppgifter var även att hjälpa mannen på åkern eller i butiken där han jobbade.

Som vi har nämnt tidigare handlade renässansen mycket om vetenskapsmän, författare, upptäckare, filosofer, konstnärer och så vidare, alla män.

Kvinnorna fick aldrig chansen att visa deras kunskaper eller framföra sina känslor genom konst eller poesi. (Linda O.Månsson, 2008)

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter