Introduktion
I början av sidan 34 skrivs det att bröderna Remus och Romulus år 753 f.Kr. bildade Rom. År 509 f.Kr. förändrades Rom från monarki till icke-monarkiskt statsform när den siste kungen avsattes och man tillsatte två konsuler efter den romerska senaten skapades.

Utdrag
Gajus Julius Caesar var den romerska republikens välkände karaktär. Caesar deklarerade sig själv till diktatorisk häskare år 49 f.Kr. Efter fem år blev häskaren avrättad då man ville återinföra gamla republiken.