Introduktion
Leonardo da Vinci är en av de mest kända personerna i hela världen och hade stor betydelse under Renässansen. Man förknippar honom mest med konstverket Mona Lisa och Nattvarden.

Jag hör ofta folk i min närhet nämna hans namn, men frågan är bara hur hans liv såg ut, hur hans talanger kunde göra honom så uppmärksammad och vad som möjliggjorde hans karriär under just Renässansen?

Utdrag
Under senmedeltiden härjade digerdöden vilket gjorde att Europa inte var överbefolkat längre och de som överlevde fick det bättre ställt och kunde ifrågasätta samt ställa krav på arbetsgivare.

Det blir en ekonomisk, social och politisk uppgång igen och det sker en maktförskjutning till staden.

När vi övergår till Renässansen blir det alltså en högkultur där kroppen öppnar upp för vetenskap och individualismen blir stor.