Introduktion
Den svenska språkhistorien är väl kartlagd och beskriven. Ett säkert faktum är att språk inte är cementerat.

Språkförändringar sker hela tiden på grund av olika anledningar. Vilka viktiga språkliga förändringar har ägt rum i svenska språket genom tiderna och vad har orsaken till dessa förändringar varit?

Utdrag
Tore Janson skriver i artikeln “Vad är svenskan?” (​språktidningen, ​2012)​ ​ att för 1500 år sedan så pratade alla på samma sätt i hela norden.

“Fornnordiska”! Skriften som dem använde sig utav var runor (Futharken).

Janson skriver även att när kristendomen senare kom till sverige för cirka 1000 år sedan så tog dem med sig det latinska skriftspråks kulturen som vi även använder oss utav idag.

Enligt Jansson så ville Nordborna göra lärda prästerna och skriva långa texter med det latinska alfabetet med en penna och bok.

Idag så använder vi oss fortfarande av det latinska alfabetet. Island var även en av dom första nordiska länderna som skapade det skriftspråk på latin, som kallas för Danska.

Enligt Jansson så strax efter island började med detta skriftspråk så skreva även texterna i Sverige med det nya latinska alfabetet.

Det påstås första skriften som skrevs i Sverige med detta nya alfabet var “Västgötalagen” som skrevs runt 1220- talet.