Introduktion
Det svenska språket har utvecklats ända sedan urtiden fram tills idag, och det svenska språket fortsätter att utvecklas.

Det finns en del faktorer som påverkat svenskan till att bli det språk vi talar idag.

Det beror framför allt på invandring av andra språk, politik och teknik. I denna utredning kommer jag att titta närmare på svenskans språkhistoria.

Utdrag
Nilsson och Winqvist (2021) berättar även att under 1300-talet skedde handel med Tyskland. Tyska köpmän och hantverkare bosatte sig i Sverige.

Det hade blivit vanligt att svenskan lånade ord från tyskan. Nilsson och Winqvist (2021) menar att i slutet av 1400-talet började stavningen av svenskan att standardiseras.

Verbet böjdes inte längre efter subjektet, symbolen för långt ”u” ändras från ”w” till ”uu”, det onödiga ”h” tas bort från orden, bokstaven "å" introduceras och bokstäverna ä och ö skrivs som " ae" respektive "oe".

Mellan 1732–1906 ändrades grammatiken. Nilsson och Winqvist (2021) förklarar att de grammatiska könen reducerades från tre kön till två.

Stavningen stabiliserades genom Svenska Akademiens arbete och standardiserades 1786 i ordböcker utgivna av Akademien.

Nilsson och Winqvist (2021) skriver även att svenskan började använda franska låneord, men stavningen reglerades av stavningsläran (1801) utgiven av Svenska Akademien.