Introduktion
Inom skolan har antalet muntliga redovisningar ökat rejält på sistone . Det är en stor del av alla elever som lider av talängslan, de flesta är mycket oroliga och stressade över dessa situationer. Hur skulle man kunna förändra denna situation?

I Dagens Nyheter den 4 maj 2012 skrev Peter Letmark en artikel under rubriken “Därför blir vi skräckslagna “ som handlar om människor som lider utav talängslan och andra sociala problem.

Utdrag
“Det bästa man kan göra för att bryta skräcken är att exponera sig för det obehagliga upprepade gånger. Varje gång trappar man upp svårighetsgraden något” sade Tomas Furmark.

Alltså blir allt mycket lättare om man tränar sig i små steg i början och sedan ökar svårighetsgraden när man känner sig mer bekväm.

I Anna Sundström Lindmarks artikel “ Vertex 2009:6” ( Vertex är Umeå universitets studenttidning) håller hon med om mycket som Letmark sade i sin artikel.

Hon berättar bland annat om hur många studenter tycker det kan vara obehagligt att prata inför grupp. Hon tog även upp ett exempel av en studerande.