Introduktion
Ungdomsspråket består oftast av talspråket slang, som också benämns som slangspråk som i sin tur är en språkkod.

Majoriteten av alla slangord som används i Sverige är utländska och framförallt engelska ord.

I Sverige finns många människor med invandrarbakgrund och kulturer och språk som leder till att de tar med sig sitt ordförråd och delar med sig det.

Innehållsförteckning
- Vilka slangord är vanligast bland ungdomar? Vilka anses fula och fina? Varför?

- Varför behövs/behövs inte ungdomsspråk och andra gruppspråk? Vad säger du för att försvara eller kritisera ungdomsspråkets användning?

Utdrag
Vissa kan se på ungdomsspråk som ett problem eftersom att svenskan ändras pga de slangord man har och att detta skapar som grupper, det blir “dem med deras språk” och “oss - med vårt rena språk”.

Men hur ska samhället utvecklas till det bättre och skapa ett större sammanhang för alla typer av människor med olika bakgrunder utan att saker som språk och ord utvecklas och blir bredare.

När har utveckling någonsin varit något negativt?

Man bör inte se på ungdomsspråk som någon bristande språkhantering av det svenska språket, tvärtom att just detta har utökat språket och gjort det mer effektivt med fler ord och större språklig variation.