Varför finns det fattiga länder

Inledning
Flertalet fattiga länder i världen var tidigare kolonier till europeiska stater. Först efter andra världskriget började de flesta kolonier bli självständiga. Idag är många länder fria, men fattiga. Varför? Här är några vanliga förklaringar:

Utdrag
Dålig hälsa. När det inte finns rent vatten, och när hälso- och sjukvården är försummad, dör miljontals människor av diarréer och av smittsamma sjukdomar som malaria och hiv/aids.

I flera länder i södra Afrika är en stor del av befolkningen hiv-smittad, vilket har bidragit till att drastiskt sänka medeláldern.

Råvaruexportörer. Många fattiga länder är beroende av en enda rávara. Till exempel utgörs Afrikas export av råvaror som koppar, te, kaffe, kakao, blommor och jordnötter.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter