Varför och hur media påverkar samhället | C i betyg

Beskrivning
Diskutera med utgångspunkt från kommunikationsmodellen varför och hur media påverkar samhället.

I ditt svar ska du visa att du kan analysera hur media gör urval av nyheter och hur man kan använda olika budskap för att påverka värderingar och attityder. Du kan också använda dig av källkritiska principer?

Inledning
Varje dag bombarderas vi genom media av händelser. Ett ständigt ström av saker som skett runt om i världen når oss genom alla de medier som vi har tillgång till.

För bara några årtionde hade vi endast tillgång till ett fåtal radio och tv-kanaler. Då var det enklare att hålla koll på vad som hände, samtidigt som vi också kunde missa mycket som hade att göra med våra egna personliga intressen.

Utdrag
Journalistikens nyhetsvärdering och nyhetsurval påverkas alltså av olika styrfält där man både tar hänsyn till vad publiken vill ha och samtidigt utgår från ett ideologiskt styrfält där man producerar nyheter som man anser att publiken behöver.

Publiken är inte bara medborgare utan också informatörer och källor. Företag, organisationer, politiker kan också verka som medborgare som tar del av nyheter, men också som källor som vill använda journalistiken för att få ut sitt egna budskap eller sin egen information.

Det är alltid viktigt att vara källkritisk och försöka kontrollera vem som är avsändare till nyheten, om andra medier rapporterar om samma nyhet och om det finns någon speciell ideologisk inriktning på den webbplats där nyheten publiceras.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter