Hur nyhetsvärderingar påverkar bilden av verkligheten som ges i media

Beskrivning
Diskutera hur principen för nyhetsvärderingar påverkar bilden av verkligheten som ges i media. vilka orsaker finns det kring vad som blir en nyhet och vilka konsekvenser kan det ge för individ, grupper eller samhället, exempel från kurs underlaget?

Inledning
Om någonting sker i Thailand så kommer nyheten att ta en lång tid innan den når oss, alltså den måste översättas först till flera olika språk innan den når en tidningsläsaren i sverige.

Översättningen kan skilja sig från ett språk till ett språk vilket kan ändra nyhetsens budskap, och därför har vi möjligheten idag att se nyheten från olika perspektiv och därmed får en mångsidig version av vad som har skett

och det är viktigt med att se nyheten (Händelsen) från olika bilder eftersom de som publicerar och folka som översätter nyheterna är ensidiga i vad som hänt.

Utdrag
Andra nyhetsvärderingen är det tidsmässigt avstånd för nyheten. En nyhet som sänds ut i media måste vara nytt.

Tidsmässigt avstånd får inte vara för stort. Något som hände alldeles nyligen har större nyhetsvärde än något som hände för ett år sedan. Identifikationer blir

svårare när det redan känns som historia, dessutom är det lättare att få nyhets konsumenterna intresserade av enstaka och unika händelser än mer långdragna företeelser.

Med enklare ord händelse som är närmare i tiden förenklar för oss läsare att se ur de drabbades perspektiv (väcker upp våra känslor) det är inte alltid att tidsnära nyheter blir till en intressanta nyheter utan gamla nyheter också kan vara intressant väckande för vissa och kan väcka och öppna mångas ögon.

Om man ser det från ett annat perspektiv så är det inte bara tidsavstånd eller geografiska och kulturella avstånd utan på vem händelsen innefattar.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter