Introduktion
Minga ser glömska som ett enbart negativt fenomen, men i själva verket är den bortsållning som glömskan innebär en viktig del av minnesprocessen - och den är helt nödvändig för att vi ska må bra.

Det finns fyra huvudskál till att vi glömmer information: in lagringsfel, återkal ningsfel, interferens och motivation.

Innehållsförteckning
Inlagringfel
Aterkallningsfel
Interferens
Motivation

Utdrag
Vi säger ofta att vi glömt något när det i själva verket handlar om att vi aldrig placerat det i långtidsminnet.

Det mesta glömmer vi nämligen direkt, Hjärnan bestämmer vilken information som vi behöver lägga på minnet för att hantera vardagen.

Överflödiga data rensas snabbt bort. I ett ofta omnämnt experiment, genomfört 1979 av psykologiforskare Raymond Nickerson och Marilyn Adams, fick deltagarna i uppgift att hinna det enda korrekta exemplaret bland femton stycken snarlika men inte identiska encentamynt.