HUR OCH VARFÖR GLÖMMER VI | Biologi

Inledning
Minga ser glömska som ett enbart negativt fenomen, men i själva verket är den bortsållning som glömskan innebär en viktig del av minnesprocessen - och den är helt nödvändig för att vi ska må bra.

Det finns fyra huvudskál till att vi glömmer information: in lagringsfel, återkal ningsfel, interferens och motivation.

Innehållsörteckning
INLAGRINGFEL
ATERKALLNINGSFEL
INTERFERENS
MOTIVATION

Utdrag
Vi säger ofta att vi glömt något när det i själva verket handlar om att vi aldrig placerat det i långtidsminnet.

Det mesta glömmer vi nämligen direkt, Hjärnan bestämmer vilken information som vi behöver lägga på minnet för att hantera vardagen.

Överflödiga data rensas snabbt bort. I ett ofta omnämnt experiment, genomfört 1979 av psykologiforskare Raymond Nickerson och Marilyn Adams, fick deltagarna i uppgift att hinna det enda korrekta exemplaret bland femton stycken snarlika men inte identiska encentamynt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter