Innehållsförteckning
Varför lämnade man Sverige?
Jord, arbete och frihet

Utdrag
För Edvard Danielsson var orsaken pengar eller snarare bristen på pengar. Hemma på gården var det ont om kontant er.

När Edvards och Elins far övertog gården Kallnäs köpte han ut sina fem syskon för att bli ensam ägare till gården.

För att klara detta hade fadern tagit ett banklån, som skulle betalas av två gånger om året. Det var alltid lika svårt at t få fram de nödvändiga kontanterna.

Mycket av det som behövdes kunde man framställa själv på gården. Djuren i ladugården gav kött, fläsk, ägg och mjö lk. På åkrarna växte havre och råg som blev mjöl och gryn.

Fårens ull och linet från linåkern blev till tyger och hems ydda kläder av ylle och linne. Däremot fanns det inte mycket som kunde säljas och ge kontanter.

Något arbete som k unde ge pengar fanns inte i hemtrakten. Men i Amerika kunde man tjäna stora pengar.

I breven hem berättade utvand rarna om stora förtjänster och möjligheter. I Amerika kunde man till och med gräva efter guld.