Utdrag
Att romer drabbats av förföljelse, förtryck och diskriminerande behandling under hela 1900-talet förkrossar mig. Likaså gör andra världskrigets utplåning på judar och fördomarna mot samerna som så länge bidragit till ett icke jämställt Sverige. Sanningen är den att överallt finns det en etnisk minoritet.

Detta är ett faktum och även en självklarhet för att vi människor ska kunna utvecklas globalt då man kan se hur kulturer sprider sig vidare välrlden över just genom människors förflyttning. Vad som dock inte är en självlarhet, är att denna etniska minoritet ska behöva diskrimineras och utsättas för våldsam samt orättvis behandling.

Människans inhumana beteende är för mig ett mysterium.

Kanske grundar det sig i att människan som toppkonsument, vill vara just det, toppkonsument.

Människan vill sätta sig över alla andra individer och få sin vilja igenom. Om det är störst först så är det snabbast, och är det inte snabbast så är det den mest hotfulle eller våldsammast som går först. Såhär har det sett ut i urminnes tider. Den svagare får vika sig för den starke. Samma gäller även de minoriteter vi stöter på. En mindre grupp individer blir genast undergiven en större population.

När det handlar just om romer och det förtryck som skett i Sverige tror jag att det handlar till viss del om outbildade människor, vetenskapsmän som bestämmer sig för att forska i så kallad rasbiologi för att sedan påvisa att romer ska vara mindre intelligenta en renrasiga svenskar.

Idag är det ett känt faktum att dagens människa inte har bättre hjärnkapacitet än stenålders människan, bara ett större utbud av information. Kanske är det just den informationen som romerna hade gått miste om, att de faktiskt hade rättigheter. Åtminståne att de borde ha haft det och krävt det under den hemska behandling som de utsattes för.

Då romer än idag utsätts för hat och fördomar, särskilt med den ökade migrationen så finns det uppenbart fortfarande gått om outbildade människor i vårt land.

Här tror jag (och även under 1900 talet) att nationalism spelar en mycket stor roll. Folk vill hålla fast vid sitt land, stå upp för sin nation och dess traditioner. När människor med annorlunda utseende, beteende och annat språk kommer in i Sverige betraktas de som främlingar. Det blir ovant och istället för att välkomna en ny kultur sätter människor upp en fasad på grund av rädsla för det som är främmande.