Introduktion
Den amerikanska ekonomin byggdes på slavarbete, Genom metoder som den transatlantiska slavhandeln som gick ut på att transportera slavar (i synnerhet från västafrika) genom Atlanten över till Amerika så har man kunnat gynnas rejält, eftersom dens billiga arbetskraft.

Utdrag
Primära orsaken till varför rasism och slaveri uppstått skulle jag säga är just i mån om ekonomisk vinst (genom billig arbetskraft).

Sedan finns det lagar, praxis och handlingar som diskriminerar olika grupper baserat på deras ras eller etnicitet såsom Jim crow lagarna vars uppgift var att säkerställa och bevara segregationen mellan ex svarta och vita, i bussar, skolor och bostäder skulle det finnas en tydlig uppordning mellan de etniska grupperna.