Svenska 3

Introduktion
Majoriteten av Burundis befolkning befinner sig i fattigdom, men finns de fattiga människor i vårt samhälle, Sverige?

I denna undersökningen kommer jag undersöka olika definitioner av fattigdom.

Dessutom kommer jag undersöka vad det innebär att vara fattig i Burundi och respektive Sverige.

Under arbetet kommer jag också ta upp olika lösningar för de problemen som finns i Burundi och Sverige.

Innehållsförteckning
1 Inledning
1.2 Syfte, frågeställning och avgränsningar
1.4 Bakgrund
1.5 Metod & material

2. Utredande del
2.2 Teori & perspektiv
2.3 Resultat
2.4 Analys

3 Diskussion & slutsats

4. Källförteckning

Utdrag
I uppsatsen har det tagits upp olika definitioner av fattigdom där fokusen är störst mellan Sverige och Burundi Under genomförande arbetet man jämfört skillnaderna angående fattigdom just mellan Sverige och Burundi, det förekommer även vilka grupper som befinner sig i en riskzon för fattigdom eller vilka som faktiskt är redan fattiga.

Man har kunnat komma fram till att fattigdom innebär olika definitioner beroende vart i världen man befinner sig.

Under uppsatsen förekommer att om en individ som bor i Sverige har en inkomst som understiger EUs fattigdomsgräns, det vill säga den tillgängliga inkomsten understiger 60% av median inkomståret då befinner man sig i fattigdom.

Det är cirka 14% av Sveriges befolkning som befinner sig någorlunda inom fattigdom.

Grupperna som sticker ut i mängden inom fattigdom är just barn som blir uppfostrad med en förälder, individer som inte har någon utbildning och nyanlända som har det svårt med språket eller inte hunnit anpassa sig till svenska samhället.

Det är cirka 220 000 barn som befinner sig i fattigdom i den svenska samhället och när man väl diskuterar att barn befinner sig i fattigdom innebär det även att minst en vårdnadshavare är i samma situation.

Det framträder även att individer som är fattiga eller påväg till fattigdom kan få hjälp av den svenska staten med den ekonomiska biståndet.

Burundi som nation har det besvärlig med ekonomiska biten eftersom landet lever princip på jordbruket och kaffe består 3⁄4 av all utrikeshandel.

Angående Burundi är situationen mycket komplicerad då majoriteten av befolkningen lever i fattigdom där bland annat 38% lever under absolut fattigdom.

Befinner man sig inom absolut fattigdom då kan man ha det väldigt tufft eftersom absolut fattigdom innebär att man lever på cirka 10 svenska kronor per dag.

Landet har inte samma möjligheter som Sverige då man inte kan hjälpa individer med ekonomiska biten, själva nationen är stort beroende av biståndet från utlandet.