Innehållsförteckning
1 Introduktion/ Bakgrund/ teori
Kontrollerade variabler:
1.8 okontrollerade variabler:
2. Material och Metod:
2.2 Metod:
3.Resultat
3.2 Diagram
4. Diskussion
4.1 Sammanfattning:
5.Källkritik

Utdrag
Fluglarver är ljuskänsliga och de försöker undvika ljus för att göra sig svårare att blir upptäcka av predator, och detta betende gynnar Maggots vilket leder till att chansen för förökning.

Maggotens bettende kom urspunligen från en/ flera mutaioner som gjorde maggoten känslig mot ljus, denna mutationer va gynnsamma för Maggoten och förökade sig vidare och fick många avkomman vilket ledde till att mutationer spreds i populationen vilket betyder att maggoten med mutation fick en ökad fitness.

Efter flera generationer hade maggoten alla den ljuskänsliga mutationen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fluglarv som är redigerad den 31 agusti 2017 nämns det att diptera är insektsordningen som Maggots är i larvform.

I http://www.nuffieldfoundation.org som är uppdaterad den 10 juni 2012 tas det upp att Maggots har en enkel ljus receptor system samt att fullutvecklade maggots har ett antal ljuskänsliga celler som är helt utvecklade men i stadierna innan fullutveckling kan inte maggots orientera sig från stimulus.

http://mentalfloss.com/article/89968/15-facts-about- maggots som är publicerad den nionde januari 2017 tas det upp att Maggots hanterar värme genom att dra sig till svalare fläckar.