Innehållsförteckning
Uppdrag - kognitiv självanalys
1. Beskriv det med hjälp av det kognitiva perspektivet och Albert Ellis ABC-modell.

a) Vilken är den typiska utlösande situationen för ditt mönster? I vilka situationer visar det sig?

b) Vad brukar du tänka i den här situationen? Och om vi backar lite: Hur tror du att det har uppkommit? Vilka tidigare erfarenheter kan ligga bakom hur du tänker kring situationen?

c) Vilka känslor väcks av tankarna? Vilket beteende leder detta till? På vilket sätt är detta inte konstruktivt? (Hur får det dig att känna dig? Hur försämrar det din prestation? Vilka problem ställer det till med?)

1. Analysera nu med hjälp av ABC-modellen och din kunskap om det kognitiva perspektivet hur du skulle kunna förändra reaktionsmönstret!

2. Ta även hjälp av andra teorier såsom teorin kring fixerat och rörligt tankesätt, attributionsteori samt positiv psykologi och föreslå mer konstruktiva förhållningssätt!

Fallet Helen
1. Resonera kring vilka faktorer som påverkar Helens prestationsförmåga! Vad påverkar? Vad blir konsekvenserna? Försök att ta upp både psykologiska och fysiologiska aspekter.

2. Tänk dig att du är en coach i mental träning som ska hjälpa Helen. Vilka tips skulle du ge henne? Vad skulle kunna förändra hennes situation till det bättre? Varför!

Omfattning och inlämning

Fallet Helen

Centralt innehåll och Kunskapskrav

Utdrag
a) Vilken är den typiska utlösande situationen för ditt mönster? I vilka situationer visar det sig?

När jag har jättemycket i skolan i alla ämnen, kanske många kommande prov och inlämningar.

Detta resulterar till att jag inte riktigt vet var jag ska börja med allt eftersom det är så mycket, jag har svårt att göra en strukturerad hållbar plan.

När jag i denna situation hamnar så blir det lätt att jag skjuter upp saker och känner att jag inte orkar med allt eftersom det är så mycket.

Eftersom jag har höga ambitioner så blir detta ett problem för mig eftersom jag känner att det är så mycket och jag har så lite tid.

Samtidigt vill jag också ha ett liv utanför skolan. Detta kan leda till en försämrad prestation då jag kanske inte har den tiden att plugga eftersom det är så mycket annat på en och samma gång.

I denna situationen är det något som händer dvs att jag får en massa inlämningar och prov, de sätter i gång mina tankar om att jag inte klarar av det eftersom det är så mycket mer jag ska göra.

Då får jag en känsla att jag inte orkar mer. Detta tankemönstret är enligt Albert Ellis ABC- modell.

Ibland känns det som att man inte får en känsla direkt men det är enligt Ellis för att det sker så snabbt som en reflex, att tanken snabbt leder till en känsla.

b) Vad brukar du tänka i den här situationen? Och om vi backar lite: Hur tror du att det har uppkommit? Vilka tidigare erfarenheter kan ligga bakom hur du tänker kring situationen?

Jag brukar som sagt tänka att jag inte orkar mer och att jag oavsett hur mycket jag försöker så kommer jag inte kunna prestera på den nivån jag vill.

Jag tror att det hade uppkommit på så sätt att jag har för höga ambitioner och klarar jag inte mitt arbete på den nivån är jag misslyckad.

Är jag misslyckad så kommer jag inte tycka om mig själv och det leder till negativa tankar och tankefel.

Tankefel som t ex att jag hade en tendens att tänka väldigt svartvitt i denna situation, är det inte perfekt är det misslyckat.

Jag ser nog ofta även bara den mörka sidan då jag egentligen inte vet hur mina resultat kommer att bli men jag tänker bara på dem negativa resultaten, t ex att jag misslyckas.

Jag tror att det kan ha och göra med min pappa. Innan i grundskolan när jag bodde hos honom så behövde jag alltid få höga betyg och behövde alltid plugga.

Gjorde jag inte det så blev jag bestraffad på olika sätt. Det kunde vara att jag inte fick vara med vänner eller att jag inte fick ha min mobil innan jag gick och la mig t ex.

Jag ville alltid göra honom nöjd vilket ledde till att jag var tvunget och vara en perfekt dotter på alla möjliga sätt. Jag var tvungen och få höga betyg, detta ledde till mina höga ambitioner tror jag.

En annan faktor till det som jag tror kan ha en inverkan är när vi skulle söka till gymnasiet. Alla var helt betygsfixerade och jag blev med eftersom jag var tvungen och komma in till den skolan jag ville.

Om man jämför då och nu så är mina höga ambitioner inte för någon annan utan för mig själv eftersom jag vill komma in på ett bra program efter gymnasiet.

Huvudorsaken till varför det blir så mycket på en och samma gång och varför jag får känslan av att jag inte orkar mer är förmodligen för att jag har mycket mer ansvar nu när jag bor utan några föräldrar som säger åt mig vad jag ska göra.

Dock så tror jag att dem här höga ambitionerna är en slags inlärning. Är det en inlärning kan man även avvänja sig vid det, det gäller bara att ändra sitt tankemönster som inte alltid kan vara så enkelt.

Det kan vara så att mitt kognitiva schema inte är optimalt, att jag skjuter upp saker i sista sekund istället för att göra en fungerande plan. Det är något man kan jobba med.

c) Vilka känslor väcks av tankarna? Vilket beteende leder detta till? På vilket sätt är detta inte konstruktivt? (Hur får det dig att känna dig? Hur försämrar det din prestation? Vilka problem ställer det till med?)

(Står mer ovan så slipper jag upprepa mig) men om jag ska sammanfatta kort så känner jag mig misslyckad om jag inte uppnår mina mål, jag får även en känsla av att jag inte orkar mer, jag blir trött och vill inte alls prata om skolarbeten.

Tankarna om detta får mig att känna mig misslyckad ifall jag måste göra ett omprov fast än anledningen till att jag behöver göra omprov kanske är at jag var sjuk på provdagen.

Men trots detta lilla känner jag mig misslyckad. Jag tror att dessa tankar kommer omedvetet om man kollar på Daniel Kahnemans två olika system.

System 1: tänka omedvetet vilket man gör i vardagen när man utför olika handlingar. När mina tankar väcker känslor som sedan väcker beteende tror jag de snarare är system 2 som utvecklas.

System 2 kräver lite mer ansträngning, man ifrågasätter och analyserar. Detta gör jag när jag vet att jag har mycket i skolan och då tänker jag hur? Varför? När kan komma ikapp? Vem kan hjälpa mig? O massa mer.