Introduktion
Könsdimorfism (di=två och morf=form) innebär att hane och hona ser olika ut (direkta könsskillnader räknas inte här).

Förutom att kräft honorna saknar de första paren simfötter som hos hanarna är omvandlade till parningsorgan, så finns det ett några andra skillnader hos kräft könen.

Hos kräfthonorna är stjärten bredare för att kunna bära äggen, när hon befruktas av hanen så fäster romkornen på simfötterna på undersidan av stjärten.

Där bär kräfthonan äggen fram tills att de kläcks. Till skillnad från hanarna som har en smalare stjärt, då de inte bär ägg.

Hanarna blir oftast något större än honorna. Storleken varierar mellan olika vatten, och beroende på temperatur och tillgång till mat (Nyström et al., 2018).

Innehållsförteckning
Inledning 2
- 1.1 Syfte 3
- 1.2 Frågeställning 3
- 1.2 Hypotes 3

2. Utförande 3
- 2.1 Material 3
- 2.2 Metod 3

3. Resultat 4

4. Slutsatats och Diskussion 6
- 4.1 Slutsats och Diskussion 6
- 4.1 Felkällor och metodutveckling 7

5. Referenser 7
- 5.1 Källförteckning 7

Utdrag
1.1 Syfte
Syftet med laborationen är att undersöka och fastställa tre fysikaliska skillnader mellan hon-och han kräftor, samt motivera varför dessa skillnader finns.

1.2 Frågeställning
1. Vilka 3 fysiska skillnader finns mellan kräft könen?
2. Motivera varför dessa skillnader finns?

1.2 Hypotes
Jag tror att honornas stjärtar kommer att vara bredare eftersom det är där som honorna bär sina ägg.

Dessutom så tror jag att hanarna kommer att vara längre än honorna och ha större klor, eftersom att honorna föredrar större klor hos hanar som hanarna använder för att locka, säkra och placera honor för parning.

2. Utförand
2.1 Material
● Bild på 16 hon-kräftor och 16 han-kräftor utskrivna på papper
● Linjal och penna