Kristdemokraterna fördjupningsuppgift | B i betyg

Inledning
Idén att bilda ett parti föregicks av gruppen Kristet samhällsansvar, KSA, som startades på 1956 för att lyfta fram kristna ur andra partier och få in de i politiken, alltså det var en typ av en reaktion mot den pågående sekulariseringen av samhället.

På denna tiden ökande exponering av sexualitet och det var enklare att genomföra skilsmässor och aborter, vilket hade ett stort påverkan på samhället.

Därför blev det enklare för kristdemokraterna att komma in i politiken och leda samhället till den rätta vägen.

Utdrag
Kristdemokraternas ideologi grundar sig även i solidaritet, vilket innebär ett broderskap i praktisk handling för både lokalt och globalt.

Samt förvaltarskapstanken som innebär att de vill ta hand om miljön genom att förvalta den och inte förbruka den.

Samt förvalta ekonomin och andra tillgångar. De står även för ett samhälle med ett samhällsgemenskap av mindre och större gemenskaper.

Kristdemokraterna tycker att flyktingar skall ha rätt att komma in till Sverige och kunna söka asyl.

Eftersom dom anser att människors värde är något okränkbart, och unikt som är lika för alla därför tycker de att flyktingar skall ha rätten att bestämma över vart de vill leva och anses som en grundläggande rättighet hos individen.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter