Konventioner | En fördjupningsuppgift

Innehållsörteckning
❏ Fördjupa er i denna konvention och problematisera dess innehåll samt legitimitet. Berör suveränitetsprincipen.
❏ Vad är huvudbudskapet i konventionen? Vilka delar är extra talande? Citera och beskriv detta!
❏ Finns det något tilläggsprotokoll till konventionen? Vad innebär det i så fall?
❏ Vilka medlemsländer har ratificerat konventionen? Framkommer det? Beskriv vad ratificerat innebär!
❏ Vad skulle hända, i rättslig bemärkelse, om ett land bröt mot denna konvention

Utdrag
Kvinnokonventionen uppkom 1979 och hade syftet att avskaffa all diskriminering mot kvinnor, men trots det dör det fortfarande på grund av våld i nära relation en kvinna på var tredje vecka i vårt “jämställda” sverige.

Våldet mot kvinnor klassas till och med som en folkhälsosjukdom. En annan faktor som visar på att kvinnokonventionen inte hjälper oss tillräckligt mycket är det faktum att kvinnor på flykt är en av världens mest utsatta grupper, en grupp som det visat sig att soldater från FN utsatt för övergrepp.

---

Kvinnor är under män i alla samhällen och hamnar ofta underst trots konventioner och regler som FN:s kvinnokonvention.

Sverige är ett av de länder i världen som är mest jämställt, men trots det blir kvinnor nästan alltid de som blir utsatta för misshandel i relationer, 70% av föräldrapenning och vabb tas ut av kvinnor och tre av fyra chefer är män.

Enligt unicef gifts 12 miljoner flickor i världen fortfarande bort innan sin 18-årsdag. 200 miljoner kvinnor i världen har utsatts för könsstympning. När uppkom konventionen och varför? Beskriv en historiken bakom konventionen!

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter