Introduktion
Nationalencyklopedin (2021) beskriver att en jonförening är en kemisk förening med både positiva och negativa joner.

Enligt Narurvetenskap.org (2011) kan man ta reda på vilken positiv jon en jonförening innehåller genom att göra ett lågfärgetest.

Beroende på vilken positiv jon saltet innehåller förändras lågfärgen. Anledningen till varför detta händer är att när temperaturen blir hög, tillförs det energi till elektronerna i saltjonens yttersta skal och då hoppar de upp till ett högre skal (energinivå), man säger att elektronerna exciterar.

Men på grund av att detta tillstånd inte är stabilt hoppar elektronerna tillbaka till sitt ursprungliga skal och då emitteras energi som togs upp under excitationen i form av elektromagnetisk strålning.

Beroende på vilken jon som sände ut strålningen får strålningen olika våglängder. Dessa våglängder kan vi uppfatta som ljus i olika färger.

Innehållsförteckning
Inledning
Material och metoder.
Resultat
Diskussion

Utdrag
Gasolbrännaren sattes på i dragskåpet och en gasollåga tändes på med en tändsticka. En bit järntråd klipptes av och virades runt en degeltång, järntrådens ände formades därefter till en ögla, som sedan glödgades i gasollågan för att rengöras.

Öglan kyldes av i bägaren med vatten och resterande vatten på öglan skakades därefter av. Sex prov som alla var numrerade från 1-6, bestod av en okänd jonförening.