Innehållsförteckning
1. Vad anser du är centralt för hinduismen?
2. Vad anser du är centralt för buddhism?
3. Vilka likheter och skillnader ser du mellan dessa religioners syn på gud och människan?
4. Inom hinduismen delas människor upp i olika kaster, vilka konsekvenser får detta på individ, grupp och samhällsnivå?
5. Yoga, mindfullness och meditation är praktiker som fått fäste i ett sekulariserat västerländskt samhälle, vilken funktion / vilka funktioner tror du dessa fyller?

Utdrag
4. Inom hinduismen delas människor upp i olika kaster, vilka konsekvenser får detta på individ, grupp och samhällsnivå?

Klass samhället eller kastsamhället? Båda strukturer skadar både individen, gruppen och samhället. Problematiken med kastsystemet är att människor inte har friheten att göra en klassresa. På det sättet tvingas individer att stanna i sin kast/klass, och utföra samma yrke som de gjort i generationer.

Hur många utomordentliga forskare eller intellektuella akademiker har Indien förlorat på att de inte tillåter människor att leva upp till sin fulla potential? På detta vis förlorar samhället otroliga tillgångar. Samhället blir statiskt, och utvecklingen av samhället hämmas.

Det finns miljontals sätt individen påverkas av detta system. Att inte få välja yrke, maka, eller ens vad en äter eller får umgås med. Och framför allt inte ha makten att förändra ens liv.

Fattiga människor, daliterna, får inte ens en anledning till att kämpa sig upp. Klassamhället går ändå att till viss del kämpa sig ut - kastsamhället har tagit detta till en ny nivå av när de inte ens har en chans att komma ur sin fattigdom.

5. Yoga, mindfullness och meditation är praktiker som fått fäste i ett sekulariserat västerländskt samhälle, vilken funktion / vilka funktioner tror du dessa fyller?

De lugna stunder bönen inom Islam har, nattvarden och psalmer inom kristendomen som lugnar ner och ger den troende människan en chans för reflektion och att stanna upp i sin vardag har vi sekulariserade människor förlorat. Detta har spelat en större roll än vi trott, och därför söker sig människor till delen av hindusim/buddhist som uppmanar lugn och inre frid.

Det västerländska, sekulariserade samhället har tappat en viktig del av vardagen och ersatt den med ännu mer prestation och stress. Yoga, mindfullness och meditation är lockande för många eftersom det är något nytt, som går att skiljas från att faktiskt tro på religionen.

När muslimen ber 5 gånger per dag har det ett huvudsakligt religiöst syfte, inte i första hand som avslappning trots att det kommer på köpet.

Jag själv besöker onsdagsmässorna i kyrkan jag konfirmerades i, endast i syftet att nå den där privata egenstunden i gemenskapen och sången, inte för religionen. Detta gör att jag möter mycket fördomar och slutsatser att jag är troende. Du slipper fördomarna om du söker dig till
yoga, mindfullness och meditationen.