Introduktion
Under de senaste åren så har invandringen ökat här i Sverige, men det är inte det enda som har ökat. Diskrimineringen har också ökat och anta rapporter till Diskrimineringsombudsmannen har stigit upp. Men varför är det så? Jag tycker att staten ska ta en roll mot detta brott genom att investera pengar i förbund som bekämpar diskriminering på arbetsplatser, skolor och under vardagslivet. Oavsett etnicitet, ålder eller någon annan diskrimineringsgrund.

Utdrag
För det första så skulle mer stat-stötta förbund innebära mer lösta diskrimineringsfall. Detta beror på att trots Diskrimineringsombudsmannen existerar för att reda ut diskriminering, finns det ett stort mörkertal fall som inte har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen.

Dessa synpunkter tas upp i artikeln "Dolda siffror om diskriminering finns i hela landet", skriven av Imran Hafiz Muhammad och publicerad den 19 Maj, 2016. Bland de olika skäl som finns att man inte anmäler diskriminering till DO kan vara att man antingen inte har ett tillit för DO, eller helt enkelt att de inte vet att möjligheten finns.

Men bland de anmälningar som har hittat sin väg till DO utreds inte alla fall. När ett fall kommer fram till DO så görs en bedömning om händelsen, ifall det ska leda till en utredning eller inte.

Att ha mer förbund skulle minska diskrimineringen och mer fall skulle utredas, när man såväl får ut ordet om att det finns mer förbund som är stötta av staten för att skydda alla arbetstagare, oavsett kön, etnicitet ålder & alla resterande diskrimineringsgrunderna.

Speciellt under de senaste åren så har man behövt det, för att Clas Lundstedt tar upp om att DO har fått in mer anmälningar under de senaste åren innan artikeln var skriven. Under 2013 fick DO in 1827 anmälningar och 2014 så ökade anmälningarna till 1949. 2015 blev antalet ännu större - 2382 anmälningar fick de in.