Introduktion
Varför startade andra världskriget? Hur kunde Hitler få så stor makt i Tyskland? Hur kom det i sig att så många länder deltog i kriget? I denna delen av uppgiften ska vi försöka ta reda på varför andra världskriget startade och hur Hitler kunde få så stor makt i Tyskland. Men först ska vi spola tillbaka tiden, nämligen till första världskriget.

Innehållsförteckning
Första världskriget
Versaillesfreden
Fredens slut var orättvist
Olika orsaker varför andra världskriget startade. Dolkstötslegenden
Nazismen
Svag omvärld och nationernas förbund
Allians mellan Tyskland och Sovjetunionen
Två fronters krig
Depressionen
Länder som deltog i kriget Hur många länder deltog i andra världskriget?
Sammanfattning och diskussion
Andra Världskrigets koppling till idag
Källkritik:
Internetkällor

Utdrag
När andra världskriget hade nått sitt slut hade ungefär 60 miljoner mist sina liv och 2/3 var civiler. När Tyskland hade återigen förlorat andra världskriget delades Tyskland upp i 4 ockupationszoner som styrde av var och en av seger länderna. Landet delades upp i 4 delar för att man ville undvika att tyskland skulle starta upp ett krig igen.

För att slippa Tyskland och Frankrike i konflikt igen skapades kol- och stålunionen, som knöt samman länderna ekonomiskt. Denna union var grunden till det som idag är EU. Man började istället hjälpa Tyskland med ekonomin och bygga upp landet igen utan några konflikter tack vare kol- och stålunionen (som idag är EU).

Storbritannien och USA kom överens om att bygga upp en ny internationella organisation, Förena Nationen (FN). FN skulle vara öppet för alla nationer men dem som segrade i andra världskriget fick en högt placerad rank inom FN. Länderna som segrade dvs. USA, Storbritannien, Kina, Frankrike och Ryssland har fortfarande en stor makt i FN idag. T.ex om alla länder är överens om ett visst beslut så kan ena landet från segrarna stoppa fallet utan någon diskussion. Hade inte länderna segrat i andra världskriget hade dessa länderna inte haft lika stor makt idag.

FN är en stormakt i världen just nu, man försöker se till att minska fattigdom, att mänskliga rättigheter följs, arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg för olika länder. Hade inte andra världskriget uppstått så hade kanske inte FN funnits idag.

Efter all krig mellan de europeiska staterna ledde till att Europa förlorade sin dominerande position i världen. Istället var det nu USA och Sovjetunionen (Ryssland idag) som dominerade världspolitiken. Vilket man kan än se idag, USA är väldigt mäktigt land idag och det spelar det stor roll i världen idag vad för beslut USA tar inom landet som kan påverka bla. i mellanöstern.

Sovjetunionen (Ryssland) har också väldigt stor makt i världen och landet konkurrerar mot USA för att bevisa vilket land som är mäktigast i världen, det finns många diskussioner bland länderna idag.

Hade andra världskriget inte uppstått så hade inte USA haft lika stor makt idag och då hade Europa haft världspolitiken i sina egna händer. Men tack vare krigen tappa man kontrollen över det.