Vilken effekt har bakgrundsmusik | Biologi | C i betyg

Inledning
Det har konstaterats att bakgrundsmusik kan påverka människors rörelser, till exempel hur snabbt de promenerar, eller deras allmänna tempo.

Utdrag
Andå verkar det inte finnas något generellt samband mellan förekomsten av bakgrundsmusik och verkligt lärande när människor ägnar sig åt uppgifter utan musikalisk anknytning.

Människor lär sig varken bättre eller sämre på grund av lugn musik som spelas tyst i bakgrunden.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter