Introduktion
Det har konstaterats att bakgrundsmusik kan påverka människors rörelser, till exempel hur snabbt de promenerar, eller deras allmänna tempo.

Utdrag
Andå verkar det inte finnas något generellt samband mellan förekomsten av bakgrundsmusik och verkligt lärande när människor ägnar sig åt uppgifter utan musikalisk anknytning.

Människor lär sig varken bättre eller sämre på grund av lugn musik som spelas tyst i bakgrunden. Emellanåt kan musik dock bli påträngande och hindra lärandet.

Om situationen kräver uppmärksamhet eller ett prov eller
förhör ska utföras skulle det vara oklokt att introducera musik i situationen.