Introduktion
Förhållandet mellan religion och vetenskap handlar om hur man hittar en gräns mellan vetenskap och religion.

Redan i 1600 startade debatten om religion och vetenskap.

Man började med hjälp av observationer, experiment och tester förklara och undersöka vad verkligheten är och fungerar.

De som undersökte detta då var religiösa och troende och deras mål var att få en vidare förståelse av hur gud skapade världen.

En person som startade en het debatt kallades för Charles Darwin och han var en forskare omkring 1800 talet.

Han skapade en hel del debatter i samband med hans evolutionsteori.

Anledningen till att det blev så himla omdiskuterat var just för att teorin inte förutsatte Guds medverkan på något sätt, utan man forskade på jorden och dess natur och djur.

Man menar att den starkaste arten överlever, den mänskliga arten hade andra förutsättningar och större möjligheter att överleva och därav kunde vi “överföra” våra egenskaper till nästa generation och så vidare.

Utdrag
De mer extremisterna “Kreationisterna” menade att denna teori utgjorde ett hot mot det kristna samhället och därav förbjöd de undervisningen om evolutionsläran i skolorna, de anser att världen är gjord av Gud precis som det står i Bibeln och därav accepteras inte evolutionsteorin.

En annan variant av detta kallas för “Intelligent Design” som menar att evolutionsläran inte kan förklara komplexiteten hos all liv på jorden utan det kan bara förklaras utifrån en “intelligent design” där man gemensamt tillsammans med forskare och filosofer som söker bevis på en sorts design i naturen.

Man undviker att kalla designen för Gud och iställer hittar man ett annat alternativ till evolutionsläran för att få in sin teori i skolans värld.

Dock kritiserades deras läran, kritikerna menar att den inte finns en tydlig vetenskaplig grund till deras teorier, ingen fakta eller tid har lagts ner på denna teori.