Introduktion
Att vara en svart kvinna från en fattig familj medför begränsningar och hinder i livet. Ett tydligt exempel på detta är Nina Simones mamma.

Hon var ledare av en församling vilket visar på högre status i form av socialt kapital (inom deras gemenskap). Däremot bestod deras gemenskap av afroamerikaner som i samhällets ögon inte värderades lika mycket som vita amerikaner.

Innehållsförteckning
Intersektionell analys av Nina Simone
- Intersektionalitet

Utdrag
När Simone var som mest framgångsrik var hon trots det inte likvärdig en vit kvinna med samma framgång. Nina Simones liv blev inte såsom hon hade önskat.

Det hon i senare dagar ångrade mest av allt var att hon inte blev en klassisk pianist. Hade hon varit från en förmögen familj med stort ekonomiskt kapital hade hon haft större chanser inom musikindustrin även om hon var afroamerikan.

Hon hade exempelvis inte behövt söka stipendium på Curtis Institution som nekade henne på grund av hennes etnicitet.