Introduktion
Nina Simone kände inte sig rättvist behandlad vilket ledde till att hon började stå upp mot Andy.

En närstående till Simone förklarade hennes känslor; “She felt she was being handled like a racehorse and she was always fighting it”.

Andy tyckte inte heller om att hon deltog i medborgarrättskampen då det påverkar hennes karriär negativt. Att fortsätta delta i kampen var också hennes sätt att stå emot Andy.

Innehållsförteckning
Intersektionell analys av Nina Simone
- Etnicitet och kulturell identitet

Utdrag
Yvonne Hirdman formade en teori kring hur vi skapar osynliga regler, normer, seder och förväntningar om vad som är manligt och kvinnligt genom “genuskontraktet” som består av tre principer (“Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Y.Hirdman, Tidskrift för vetenskap nr.3 1988).

En princip som direkt kan kopplas till Simones relation med Andy är den första principer om att män och kvinnor hålls isär. Vad som anses vara manligt respektive kvinnligt är varandras dikotomier.

Män anses vara starka, aggressiva och logiska och kvinnor svaga, omhändertagande och känsliga. Nina Simone var under större delar av sitt äktenskap ett offer för relationsvåld. Andy isolerade henne från andra män och brukade våld mot henne i hemmet.