Introduktion
När det gäller hennes kulturella kapital skulle man säga att det blev lägre då hennes musik inte längre ansågs vara finkultur i allmänhetens ögon.

I sin kamp i medborgarrättsrörelsen slutade hon anpassa sitt utseende efter normen och började hylla sin etnicitet som reflekterades i hennes symboliska kapital.

Det “normala” var inte att ha afrohår och färgglada kläder utan det som ansågs vara finkultur var aftonklänningar och plattat hår. På så sätt kan man säga att hennes kulturella kapital och symboliskt kapital återigen förändrades.

Innehållsförteckning
Genus och könsidentitet

Utdrag
Genus är det socialt skapade könet och könsroller men inom sociologi fokuserar man på socialisation och inte biologiska egenskaper.

Vi tillskriver män och kvinnor olika egenskaper som är socialt konstruerade och det är genom socialisationen som vi lär oss hur man ska bete sig som kvinna och som man.

Dessa könsnormer fördelas vid ung ålder genom bland annat lek (Forsell, 2012). I samband med att Nina Simone kämpade för medborgarrättsrörelsen, fick hon många sanktioner som påverkade hennes möjligheter i livet vilket medföljer som motstånd mot rörelsen.

Människor tyckte att Simone hade för många åsikter och detta strider mot könsnormen om att kvinnan inte bör ha många åsikter utan vara nöjd med det hon får. Utöver detta fick Simone många kommentarer kring hennes utseende.