Introduktion
Nina Simone föddes Eunice Kathleen Waymon i USA år 1933 och dog i Frankrike år 2003. Simone var en världskänd och framgångsrik pianist, musiker, sångerska och aktivist för medborgarrättsrörelsen i USA.

Innehållsförteckning
Intersektionell analys av Nina Simone
- Klassbakgrund och kapital

Utdrag
Begreppet klass inom sociologi avser att problematisera, synliggöra samt förklara och förstå konsekvenserna av olika klasskillnader.

En definition av begreppet klass är “en social skiktning eller social stratifikation som innebär att en viss samhällsgrupp kopplas till maktstatus, ekonomisk status eller arbete”.

De skillnader som uppstår mellan olika samhällsgrupper angående makt, ekonomiskt kapital och andra resurser kallas med ett sociologiskt begrepp för klasskillnader.

Den franska sociologen Pierre Bourdieu identifierade fyra typer av kapital; ekonomiskt kapital, socialt kapital, kulturellt kapital och symboliskt kapital.

Tillsammans skapar dessa fyra kapital ett habitus som uttrycker identiteten och platsen i det sociala rummet.

Bourdieu menade att kapitalen går i arv från föräldrar till barn och med detta myntade han begreppet klassreproduktion (Lärobok i sociologi, J.Forsell, 2012)