Introduktion
Politik handlar om hur makt utövas och beslut fattas. Det brukar också beskrivas som fördelningen av resurser och brädor mellan människor.

Internationella politik respektive nationella politik har därför till uppgift att se till att detta sker ibland länder samt inom ländernas gränser i denna texten kommer från internationella och nationella politiken för sånt som fördelas för och nackdelar beskrivs internationella politik beskriver samspelet mellan olika länder och ländernas resurser fördelas inom våldsam DeMent mellan de olika gästerna dvs globalisering samspel och handel mellan länderna.

Utdrag
Denna typ av politik omfattar även staternas utrikespolitik alltså ett lands ansträngning för att förstärka sin del av de andra får skjuts resurser men också aktörer som internationella organisationer som exempelvis Europa området i FN och Nato och även multinationella
företag som IKEA bult summa av detta utgör då internationella politiska system och uppstår endast när det finns ett samspel och aktörer som är beroende av varandras samspel, vilket exemplifierar tydligt den internationella politike.