Introduktion
Tobaksindustrin präglas av barnarbete och enorma hälsorisker för dom som arbetar på tobaksplantagerna.

Barnarbete inom tobaksindustrin får ofta inga konsekvenser eftersom arbetet sällan klassas som ”farligt arbete”, trots att vassa verktyg används och trots den tunga dosen nikotin och insektsmedel som används.

Detta är en direkt överträdelse av både Artikel 28 och Artikel 32 i Barnkonventionen där det är skrivet att barn har rätt till en utbildning och att inga barn ska utnyttjas ekonomiskt för arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

Detta innebär också i praktiken att Agenda 2030 och de Globala målen inte heller går uppnå, så länge tobaksindustrin ser ut som den gör. De mänskliga rättigheterna efterlevs inte.

Utdrag
Philip Morris International är ett av de företag i världen som gör störst vinst varje år.

På företagets hemsida går det att läsa om uppförandekoder inom företaget, CSR, som handlar om en långsiktig hållbarhet.

Det här grundar sig på fyra pelare som ska möjliggöra en rökfri framtid.

Dessa handlar om att omvandla verksamheten genom t.ex. mindre skadliga alternativ för cigaretter, att organisationen ska vara ansvarsfull genom att inte tillåta olagliga och oetiska beteenden, hantera deras sociala påverkan genom att bland annat förvänta sig vissa arbetsnormer från bönder, samt minska miljöpåverkan.

Alltså menar de att de har ett ansvar i att motverka bland annat barnarbete och satsa på förnybar energi.

De erkänner också att rökning är farligt och att de är engagerade i en framtid utan cigaretter.